Kurz stredoškolskej matematiky

Milé študentky, milí študenti. S poľutovaním vám musíme oznámiť, že kvôli nízkemu počtu prihlásených sa plánovaný kurz matematiky neuskutoční. Študentom, ktorí už za kurz zaplatili, budú finančné prostriedky v plnej výške vrátené na bankový účet.

 V prípade, že budete na fakultu PEDAS úspešne prijatí, jeden týždeň pred začiatkom semestra pravidelne poriadame obdobný opakovací kurz matematiky, na ktorý sa budete môcť prihlásiť.

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky ponúka v dňoch 18. 3. 2022 - 6. 5. 2022  ONLINE kurz stredoškolskej matematiky na prijímacie pohovory zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí. Cieľom kurzu je pomôcť študentom s prípravou na prijímacie konanie na fakultu Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ale je vhodný aj pre študentov, ktorí sa hlásia na iné vysoké školy ekonomického a technického zamerania v SR aj ČR. Zároveň môže slúžiť ako príprava na samotné vysokoškolské štúdium. Hlavný dôraz budeme klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia pozornosť, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť väčšiny prijímacích skúšok a výučby matematiky na vysokej škole. 

Tematický plán prípravného kurzu:

 • Úprava algebrických výrazov, práca so zlomkami, úprava výrazov s racionálnym exponentom.
 • Riešenie lineárnych a kvadratických rovníc a nerovníc. Lineárna a kvadratická funkcia.
 • Funkcie, vlastnosti funkcií, základné elementárne funkcie.
 • Riešenie rovníc a nerovníc (iracionálne, s absolútnymi hodnotami, exponenciálne, logaritmické a goniometrické)
 • Pojem postupnosti (aritmetická a geometrická postupnosť)
 • Základy kombinatoriky (variácie, permutácie, kombinácie)
 • Geometrické objekty v rovine - metrické úlohy (vypočet obvodu, obsahu, ...)
 • Geometrické objekty v priestore - metrické úlohy (vypočet povrchu, objemu, ...)

Celkový obsah kurzu je 24 vyučovacích hodín, poplatok je 60 €, ktorý je potrebné uhradiť na účet číslo: SK81 8180 0000 0070 0026 9888, variabilný symbol 342022. Na kurz sa môžete záväzne prihlásiť vyplnením online formulára v spodnej časti stránky. Organizátor kurzu si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade, že počet prihlásených účastníkov bude menší ako 20. Podrobné inštrukcie na pripojenie ku online kurzu dostanete e-mailom pred konaním kurzu. Bude prebiehať pomocou aplikácie MS Teams.

Dôležité informácie:

 • Termín: 18. 3. 2022 - 6. 5. 2022 v piatok 3 vyučovacie hodiny v čase 15:00 - 18:00
 • Forma výučby: online cez aplikáciu MS Teams
 • Rozsah: 24 vyučovacích hodín

Informácie o platbe:

 • Suma: 60,00 € za účastníka (2,50 €/hod)
 • Číslo účtu: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
 • Variabilný symbol:342022
 • Termín splatnosti: 14. 3. 2021
 • Správa pre prijímateľa: meno študenta

Informácie:

 • ✆ 041/513 3251
 • ✉ iveta.rovnanikova@uniza.sk
 • Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
  Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
  Univerzitná 1
  010 26 Žilina

Záväzná prihláška

Prosím, vyplňte všetky povinné polia
Prosím, vyplňte všetky povinné polia
Prosím, vyplňte všetky povinné polia
Prosím, vyplňte všetky povinné polia
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť