Profil katedry

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, je katedrou, ktorá zabezpečuje výučbu matematických a informatických predmetov v rámci všetkých študijných programov FPEDAS a v rámci vybraných študijných programoch ostatných fakúlt a ústavov Žilinskej univerzity v Žiline.

Katedru tvoria dve oddelenia:

  • Oddelenie aplikovanej matematiky,
  • Oddelenie počítačových a grafických systémov.

Na katedre pôsobia pedagógovia, ktorý zabezpečujú výučbu aj v cudzích jazykoch pre zahraničných študentov v rámci projektov ERASMUS a CEEPUS. Katedra takisto zabezpečuje aj kurzy vybraných častí matematiky, zameraných na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí.

Vedecko-výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce katedry. Pracovníci Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky sú zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov, projektov grantových agentúr VEGA, KEGA. Výsledky riešenia sú uplatňované v publikačnej činnosti vo forme monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť