História

Od vzniku Vysokej školy železničnej v Prahe (1. 10. 1953) a jej presťahovaní do Žiliny ((1960) zabezpečovala výučbu matematických disciplín Katedra matematiky, ktorej dlhoročným vedúcim bol prof. RNDr. Josef KOROUS, DrSc.  V roku 1962 sa katedra rozdelila na dve (na fakultách SET a PED) a vznikla katedra, ktorá predstavuje korene súčasnej katedry. V roku 1990 bola katedra začlenená do Stavebnej fakulty VŠDS (Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline) a zabezpečovala výuku na FPEDaS, Stavebnej fakulte a Vojenskej fakulte. V roku 1994 sa opäť rozdelila a časť pedagógov sa vrátila na materskú fakultu PEDaS, kde pod názvom Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky doteraz zabezpečuje výučbu matematiky, informatiky, geometrie, operačnej analýzy, finančnej a poisťovníckej matematiky.

Vedúcimi katedry od jej vzniku boli:

prof. RNDr. Josef KOROUS, DrSc. (1953-1966) a (1971-1976)

doc. RNDr. Karel ŠINDELÁŘ, CSc. (1966-1971)

doc. RNDr. František PÚCHOVSKÝ, CSc. (1976-1982)

doc. RNDr. Pavol GREŠÁK, CSc. (1982-1985), (1990-1994) a (1994 – 1998)

prof. RNDr. Pavol MARUŠIAK, DrSc. (1985-1990)

doc.RNDr. Mariana Marčoková, CSc. (1994)

doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. (1998-2016)

RNDr. Milan Stacho, PhD. (2016-2018)

Mgr. Patrik Böhm, PhD. (2018- súčasnosť)

Zatvoriť