Vedenie katedry

Vedúci katedry

Mgr. Patrik Böhm, PhD.
tel.: +421 41/513 3277, č. dv. AA124
e-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk

Oddelenie aplikovanej matematiky

RNDr. Marek Ďurica, PhD., mim. docent

tel.: +421 41/513 3278, č. dv. AA120

E-mail: marek.durica@fpedas.uniza.sk

Oddelenie počítačových a grafických systémov

Ing. Michal Pavličko, PhD.

tel.: +421 41/513 3265, č. dv. AA110

E-mail: michal.pavličko@fpedas.uniza.sk

Sekretariát

Ing. Iveta Rovňaníková
tel.: +421 41/513 3251, č. dv. AA122
e-mail: iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť