ONLINE intenzívny prípravný kurz
stredoškolskej matematiky na prijímacie pohovory

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky FPEDAS ŽU v Žiline ponúka v dňoch 21. 3. 2023 až 4. 5. 2023 ONLINE intenzívny prípravný kurz stredoškolskej matematiky na prijímacie pohovory zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí. Cieľom kurzu je pomôcť študentom s prípravou na prijímacie konanie na vysoké školy a univerzity ekonomického a technického zamerania na Slovensku aj v Českej republike. Zároveň môže slúžiť ako príprava na samotné vysokoškolské štúdium. Hlavný dôraz budeme klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia pozornosť, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť väčšiny prijímacích skúšok a výučby matematiky na vysokých školách a univerzitách ekonomického a technického zamerania.

Súčasťou kurzu bude aj absolvovanie skúšobného prijímačkového testu. Lektormi sú skúsení vysokoškolskí učitelia s viac než 20-ročnou pedagogickou praxou. 

Na kurz sa môžete záväzne prihlásiť vyplnením online formulára v spodnej časti stránky do 16. 3. 2023. Organizátor kurzu si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade, že počet prihlásených účastníkov bude menší ako 10. Podrobné inštrukcie na pripojenie ku online kurzu budú zverejnené týždeň pred začiatkom kurzu na tejto web stránke a zároveň budú zaslané e-mailom. Kurz bude prebiehať pomocou aplikácie MS Teams.

  Dátum
  Téma
  21. 03. 2023
  Úprava algebrických výrazov, práca so zlomkami, úprava výrazov s racionálnym exponentom.
  23. 03. 2023
  Riešenie lineárnych a kvadratických rovníc a nerovníc. Lineárna a kvadratická funkcia.
  28. 03. 2023
  Funkcie, vlastnosti funkcií, elementárne funkcie.
  30. 03. 2023
  Riešenie rovníc a nerovníc (iracionálne, s absolútnymi hodnotami, exponenciálne, logaritmické a goniometrické) – časť 1.
  04. 04. 2023
  Riešenie rovníc a nerovníc (iracionálne, s absolútnymi hodnotami, exponenciálne, logaritmické a goniometrické) – časť 2.
  06. 04. 2023
  --- Veľkonočné prázdniny ---
  11. 04. 2023
  --- Veľkonočné prázdniny ---
  13. 04. 2023

  Riešenie rovníc a nerovníc (iracionálne, s absolútnymi hodnotami, exponenciálne, logaritmické a goniometrické) – časť 3.

  18. 04. 2023
  Pojem postupnosti – aritmetická a geometrická postupnosť, konečný a nekonečný geometrický rad.
  20. 04. 2023
  Geometrické objekty v rovine – metrické úlohy (napr. vypočet obvodu, obsahu).
  25. 04. 2023
  Geometrické objekty v priestore - metrické úlohy (napr. vypočet povrchu, objemu).
  27. 04. 2023
  Analytická geometria v rovine – bod, vektor, priamka, kružnica.
  02. 05. 2023
  Logika – pravdivostné hodnoty zložených výrokových foriem.
  04. 05. 2023
  Základy kombinatoriky – variácie, permutácie, počítanie s kombinačnými číslami a faktoriálmi. Základy pravdepodobnosti.

  Dôležité informácie:

  • Termín: 21. 3. 2023 - 4. 5. 2023 dvakrát týždenne - v utorok a štvrtok vždy 2 vyučovacie hodiny v čase 16:00 - 18:00
  • Forma výučby: online cez aplikáciu MS Teams
  • Rozsah: 24 vyučovacích hodín 

  Informácie o platbe:

  • Suma: 72,00 € za účastníka (3 €/hod)
  • Číslo účtu: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
  • Variabilný symbol32023
  • Termín splatnosti: 16. 3. 2023
  • Správa pre prijímateľa: meno študenta

  Informácie:

  • ✆ 041/513 3251
  • ✉ iveta.rovnanikova@uniza.sk
  • Žilinská univerzita v Žiline
   Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
   Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
   Univerzitná 1
   010 26 Žilina

  Záväzná prihláška

  Prosím, vyplňte všetky povinné polia
  Prosím, vyplňte všetky povinné polia
  Prosím, vyplňte všetky povinné polia
  Prosím, vyplňte všetky povinné polia
  Uložiť
  Predvoľby používateľov súborov cookie
  Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
  Prijať všetky
  Odmietnuť všetky
  Essential
  Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
  Core
  Prijať
  reCAPTCHA
  Prijať
  Analytics
  Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
  Google Analytics
  Prijať
  Odmietnuť