Kurz stredoškolskej matematiky

Vážená študentka, vážený študent,

V nasledujúcom školskom roku začínate štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline. Pre úspešné zvládnutie štúdia Vám na doplnenie a prehĺbenie Vašich vedomostí ponúkame v dňoch 12. 9. 2022 – 14. 9. 2022 trojdňový Kurz stredoškolskej matematiky. Hlavný dôraz budeme klásť na tie časti stredoškolskej matematiky, ktoré na základe našich dlhoročných skúseností robia študentom najväčšie problémy pri vysokoškolskom štúdiu. Zároveň sa zameriame aj na tie oblasti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia pozornosť, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť  výučby matematiky. Kurz je nepovinný, je organizovaný nad rámec riadneho štúdia a je hradený účastníkmi kurzu. Ubytovanie je možné v študentskom domove (pokiaľ Vám bolo pridelené) už 12. 9. 2022 od 6:00 hod.

Tematický plán prípravného kurzu

Úprava algebrických výrazov, práca so zlomkami, úprava výrazov s racionálnym exponentom.

Funkcie, základné vlastnosti funkcií, elementárne funkcie.

Riešenie kvadratických rovníc a nerovníc, kvadratická funkcia.

Riešenie ďalších typov rovníc a nerovníc (iracionálne, s absolútnymi hodnotami, exponenciálne, logaritmické a goniometrické).

Pojem postupnosti, aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť a geometrický rad.

Vyjadrenie priamky v rovine a jej geometrická interpretácia. Kužeľosečky.

Celkový obsah kurzu je 24 vyučovacích hodín, poplatok je 60 €, ktorý je potrebné uhradiť na účet číslo: SK81 8180 0000 0070 0026 9888, variabilný symbol 92022. Potvrdenie o úhrade (výpis z internet bankingu, ústrižok šeku... ) prineste so sebou na prvé stretnutie. Na kurz sa môžete záväzne prihlásiť vyplnením online formulára v spodnej časti stránky.

Dôležité informácie

Termín

Pondelok 12. 9. 2022: prezentácia 7:30 – 8:00

Pondelok 12. 9. 2022: výučba 8:00 – 15:10

Utorok 13. 9. 2022: výučba 8:00 – 15:10

Streda 14. 9. 2022: výučba 8:00 – 15:10

 

Rozsah

24 vyučovacích hodín – 3 dni po 8 vyučovacích hodín

Prezentácia

12. 9. 2022 o 7:30 v prednáškovej miestnosti PA0A1 (pôvodné označenie VD 1)

Miesto

učebňa PA0A1 (VD 1), Univerzitná 1, areál ŽU Veľký Diel

Informácie o platbe

Suma: 60,00 € za účastníka (cca. 2,50 €/hod)
Číslo účtu: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
Variabilný symbol: 92022
Termín splatnosti: 9. 9. 2022
Správa pre prijímateľa: meno študenta

Na koho sa obrátiť

Ing. Iveta Rovňaníková
Sekretárka vedúceho katedry
tel.: +421/41/513 32 51
e-mail: iveta.rovnanikova@uniza.sk

Záväzná prihláška

Odoslať prihlášku
Odoslať prihlášku
Odoslať prihlášku
Odoslať prihlášku
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť