Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Adamko, Peter, Mgr., PhD. peter.adamko@fpedas.uniza.sk AA110 +421/41/513 32 70
Biba, Vladislav, Mgr., Ph.D. vladislav.biba@fpedas.uniza.sk AA114 +421/41/513 32 63
Blažeková, Oľga, RNDr., PhD. olga.blazekova@fpedas.uniza.sk AA116 +421/41/513 32 62
Böhm, Patrik, Mgr., PhD.
Vedúci katedry (Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
patrik.bohm@fpedas.uniza.sk AA124 +421/41/513 32 50
Böhmová, Gabriela, Mgr., PhD. gabriela.bohmova@fpedas.uniza.sk AA112 +421/41/513 32 69
Ďurica, Marek, RNDr., PhD., mimoriadny docent
Zástupca vedúceho katedry (Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
Vedúci oddelenia (Oddelenie aplikovanej matematiky - Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
marek.durica@fpedas.uniza.sk AA120 +421/41/513 32 78
Frnda, Jaroslav, Ing., Ph.D. jaroslav.frnda@fpedas.uniza.sk AA120 +421/41/513 32 85
Gazdíková, Jana, Mgr., PhD. jana.gazdikova@fpedas.uniza.sk AA118 +421/41/513 32 71
Ilavská, Iveta, RNDr., PhD. iveta.ilavska@fpedas.uniza.sk AA112 +421/41/513 32 61
Kontrová, Lýdia, PaedDr., PhD. lydia.kontrova@fpedas.uniza.sk AA114 +421/41/513 32 59
Mazanec, Jaroslav, Ing., PhD. jaroslav.mazanec@fpedas.uniza.sk AA118 +421/41/513 32 64
Pavličko, Michal, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie počítačových a grafických systémov - Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
michal.pavlicko@fpedas.uniza.sk AA110 +421/41/513 32 65
Rovňaníková, Iveta, Ing.
Sekretárka vedúceho katedry (Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk AA122 +421/41/513 32 51
Šimková, Viktória, Ing., PhD. viktoria.simkova@fpedas.uniza.sk AA107 +421/41/513 32 58
Šusteková, Daniela, RNDr., PhD. daniela.sustekova@fpedas.uniza.sk AA107 +421/41/513 32 67
Vojteková, Mária, RNDr., PhD. maria.vojtekova@fpedas.uniza.sk AA116 +421/41/513 32 74

Zatvoriť