Opakovací kurz stredoškolskej matematiky 2020

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky ponúka v dňoch 23.9.202025.9.2020 kurz matematiky zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí. Hlavný dôraz budeme klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia pozornosť, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť výučby na vysokej škole. Podrobné informácie a online prihláška.

Ocenenie od časopisu Electronics

Medzinárodný vedecký časopis Electronics (Impact Factor za rok 2018 je 1.764) udeľuje každoročne dvom mladým výskumníkom do 35 rokov cestovný grant na účasť na ľubovoľnej konferencii ako ocenenie za ich doterajšie publikačné výsledky. Tento rok je jedným z ocenených pracovník Katedry kvantitatívných metód a hospodárskej informatiky  - Ing. Jaroslav Frnda, Ph.D. Nášmu kolegovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

 Jaro

Medzinárodná spolupráca

Člen Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky navštívil v uplynulom období inštitúciu Transport and telecommunication institute v Rige (Lotyšsko), kde ho oficiálne prijal dekan Mihail Savrasovv (viď fotografia). Počas pobytu prezentoval výberové prednášky na témy: Quality of Multimedia services a Machine Learning a An Introduction to Neural Networks. Táto spolupráca vznikla v rámci programu Erazmus+ učiteľská mobilita.

TSI2

Opakovací kurz stredoškolskej matematiky

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky ponúka v dňoch 16.9.2019 až 20.9.2019 kurz matematiky zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí. Hlavný dôraz budeme klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia pozornosť, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť výučby na vysokej škole. Podrobné informácie a online prihláška tu.

Test pripravenosti na štúdium

Chceš si overiť svoje predpoklady pre štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA? Otestuj sa v našom online teste: „Test pripravenosti na štúdium

Zatvoriť