Ansámblový model predpovedania finančných ťažkostí v krajinách Vyšehradskej skupiny

Zamestnanci katedry publikovali príspevok, ktorý vyšiel v časopise Mathematics, kvartil Q1. Príspevok sa venuje otázkam predpovedania finančného stavu, najmä hrozieb finančných ťažkostí spoločností. Hlavným cieľom príspevku bolo vytvorenie modelu súboru pre finančné predpovedanie finančných ťažkostí. Model je vytvorený na základe reálnych údajov o viac ako 550 000 spoločnostiach zo strednej Európy. Model je vytvorený kombináciou metód  RobustBoost, CART a k-NN s optimalizovanou štruktúrou, dosahuje lepšie predpovede a výsledky ako pri použití len jednej z metód. Okrem toho je ansámblový model novou technikou vo Vyšehradskej skupine (V4) v porovnaní s inými predikčnými modelmi. Navrhovaný model slúži ako predpovedný model na jeden rok dopredu a môže sa priamo použiť v praxi spoločností ako univerzálny nástroj na odhad hrozby finančných ťažkostí nielen v strednej Európe, ale aj v iných krajinách. Pridanou hodnotou predikčného modelu je jeho interpretovateľnosť a vysoká výkonnosť.

 

Miso 2

 miso1

 

Udelenie pamätnej plakety

Dekan Fakulty PEDAS v zastúpení vedúcim Katedry KMaHI udelil pamätnú plaketu RNDr. Márií Vojtekovej, PhD. za prácu počas prebiehajúcej pandémie COVID 19 v akademickom roku 2020/2021. 

plaketa

 

Special Issue in Sustainability

Dear Colleagues,

We would like to invite you to participate in the Special Issue on "Application of Quantitative Methods in Modeling Sustainability in Economics and Finance" in the Sustainability journal. We invite both theoretical and empirical contributions of authors who would be interested in contributing to the development of the subject issue and who would appreciate this Special Issue as an opportunity to discuss their research whether with theorists or practitioners interested in the topic. 

Deadline for manuscript submissions: 30 June 2021

Geust Editors: Marek Durica and Jaroslav Frnda (Department of Quantitative Methods and Economic Informatics), Lucia Svabova and Katarina Kramarova (Deparment of Economics)

application economics finance horizontal light 2

 

Analýza vplyvu antigénového testovania na šírenie nákazy

Zamestnanci Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulty PEDAS, Ing Jaroslav Frdna, Ph.D. a RNDr. Marek Ďurica, PhD., prispeli k výskumu ochorenia COVID-19 analyzovaním vplyvu celonárodného masívneho testovania pomocou antigénových testov na šírenie nákazy. Ich výskum bol publikovaný v článku "On Pilot Massive COVID-19 Testing by Antigen Tests in Europe. Case Study: Slovakia" v časopise Infectious Disease Reports, indexovanom v databázach Web of Science aj Scopus. Analýzou výsledkov pilotného testovania na Orave a celoplošného testovania o týždeň neskôr modelovali šírenie nákazy infikovanými osobami, ktoré by bez masívneho testovania pravdepodobne neboli identifikované. Podľa dostupných zdrojov od výrobcov a výsledkov reálneho nasadenia v praxi stanovili pri simuláciách dve úrovne špecificity testov a pomocou matematických modelov odhadli, že masívnym celoplošným testovaním sme dokázali spomaliť šírenie vírusu o 3 až 4 týždne.

mapa covid

 

Zatvoriť