Doplňujúce voľby do akademického senátu

Náš kolega a priateľ Milan Stacho nás opustil veľmi náhle 16. 3. 2018 vo veku 66 rokov

Celý život pracoval ako pedagóg na Žilinskej univerzite v Žiline (predtým Vysokej škole dopravy a spojov). Tento rok by tomu už bolo 43 rokov. Bol autorom či spoluautorom mnohých článkov, učebníc aj kníh. Na konci svojej kariéry pracoval ako vedúci Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky na Fakulte PEDAS. Bol členom predsedníctva Rady vysokých škôl SR, členom akademického senátu Žilinskej univerzity a členom akademického senátu Fakulty PEDAS. Svojou prácou si zaslúžil, aby sa v roku 2017 dostal do Encyklopédie osobností Slovenska.

V mladosti sa aktívne venoval šermu a futbalu. V poslednom období to bola cyklistika, lyžovanie, športová streľba a práca v Slovenskom zväze vojakov v zálohe. Posledných 15 rokov bol kvalifikovaným rozhodcom streľby a pravidelne rozhodoval vrcholné celoštátne aj a medzinárodné podujatia tohto zväzu.

Bol to skvelý človek: láskavý, štedrý, ktorý nikdy nikomu neodmietol pomoc. Nezištne sa rozdal svojej rodine, priateľom aj v práci. Bol veľmi praktický, všestranný, rozhľadený. Našiel riešenie každého problému. Šíril okolo seba dobrú náladu. Nikdy sa na nič neposťažoval. Všetkým nám bude veľmi chýbať...

Kurz vybraných častí matematiky

  • Katedra KMAHI poriada kurz matematiky zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí. Kurz sa bude konať v týždni od 17.9.2018 do 21.9.2018 v čase od 8,00 do 13,00 h. v areáli ŽU Veľký diel.

Nové učebnice a skriptá

 

Vedúci katedry:

RNDr. Milan Stacho, PhD.

Vedúci oddelenia aplikovanej matematiky:

Mgr. Patrik Böhm, PhD.

Vedúci oddelenia počítačových a grafických systémov:

Ing. Michal Pavličko, PhD.

Sekretariát katedry:

Ing. Iveta Rovňaníková
tel. 041/5133251
Iveta.Rovnanikova@fpedas.uniza.sk

Adresa:

Žilinská univerzita v Žiline
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky FPEDaS
Univerzitná 1
010 26 Žilina