Nové učebnice a skriptá

 

Vedúci katedry:

RNDr. Milan Stacho, PhD.

Vedúci oddelenia aplikovanej matematiky:

Mgr. Patrik Böhm, PhD.

Vedúci oddelenia počítačových a grafických systémov:

Ing. Michal Pavličko, PhD.

Sekretariát katedry:

Ing. Iveta Rovňaníková
tel. 041/5133251
Iveta.Rovnanikova@fpedas.utc.sk

Adresa:

Žilinská univerzita v Žiline
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky FPEDaS
Univerzitná 1
010 26 Žilina