Kurz vybraných častí matematiky

  • Katedra KMAHI poriada kurz matematiky zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí. Kurz sa bude konať v týždni od 18.9.2017 do 22.9.2017 v čase od 8,00 do 13,00 h. v areáli ŽU Veľký diel, učebňa PA0A1 (VD1).

Nové učebnice a skriptá

 

Vedúci katedry:

RNDr. Milan Stacho, PhD.

Vedúci oddelenia aplikovanej matematiky:

Mgr. Patrik Böhm, PhD.

Vedúci oddelenia počítačových a grafických systémov:

Ing. Michal Pavličko, PhD.

Sekretariát katedry:

Ing. Iveta Rovňaníková
tel. 041/5133251
Iveta.Rovnanikova@fpedas.utc.sk

Adresa:

Žilinská univerzita v Žiline
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky FPEDaS
Univerzitná 1
010 26 Žilina